Aug 15, 2020   6:51 p.m. Marcela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate          Final thesis
     
Projects          Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Healthy housing. Application of new and verified disposition principles, materials and technologies in residential interiors.
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. arch. Viera Lichardová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zdravé bývanie\\Aplikácia nových a osvedčených dispozičných princípov, materiálov a technológií v bytovom interiéri
Summary:Problematika zdravého bývania sa už niekoľko rokov analyzuje nielen medzi odborníkmi ale aj v laickej verejnosti. Súčasný človek strávi asi 80% -90% zo svojho života vo vnútorných priestoroch. K životnému prostrediu, ktoré je prirodzene spojované so zdravím -- znečistenie ovzdušia a vody, toxické odpady, smog hluk..., sa pridávajú aj stavby. Ich vnútorné priestory majú na organizmus človeka vplyv, môžu mu spôsobiť choroby, ale sú aj schopné jeho fyzické a duševné zdravie podporiť. Aj z tohto dôvodu je dôležité sledovať v akom prostredí sa pohybujeme. Stavby reprezentujúce zdravé bývanie spĺňajú požiadavky na komfort, estetiku, sú šetrnejšie k spotrebe energií, produkujú menej škodlivín. Hlavným cieľom je vytvorenie príjemného interiéru, s dostatkom svetla, tepla v období zimy a príjemného chladu v lete, komfortného, funkčného, s dlhou životnosťou, energeticky nenáročného, prijateľného pre jeho obyvateľov a svojím spracovaním a použitými materiálmi šetrného k životnému prostrediu. Úlohou architekta nie je len tvorba estetického a funkčného architektonického diela, ale aj vytvorenie kvalitného prostredia pre zdravý život užívateľov, vhodným výberom materiálov, technológií zodpovedajúcim daným podmienkam, v nadväznosti na celkovú dispozíciu a väzbu bytu na daný priestor. Na kvalite vnútorného prostredia sa podieľa rad faktorov. Niektoré z nich sú vopred dané charakterom lokality a umiestnenia domu -- kvalita vonkajšieho vzduchu, ďalšie je možné ovplyvniť architektonickým aj stavebne technickým riešením -- spôsob vykurovania, výmena vzduchu, vetrací systém, stavebné materiály. Veľká časť súvisí priamo s vnútornou prevádzkou -- aktivity obyvateľov, zariaďovacie prvky, upratovanie, čistenie a údržba interiéru. Kapitoly 1.- 3. analyzujú daný problém z hľadiska kvality bývania a sú určené ako podklad pre architektonickú tvorbu vnútorného prostredia. Kapitoly 4. -- 7. sa venujú konkrétnym riešeniam. Problematika sa týka nielen nových architektonických objektov, ale siaha aj do staršieho bytového fondu. Veľké množstvo bytov nespĺňa požiadavky na zdravé bývanie. Vzhľadom k tomu je táto téma veľmi potrebná a aktuálna. Poukazuje na nutnosť aplikácie poznatkov danej problematiky v celej svojej šírke. Veľmi dôležitá je celospoločenská informovanosť, vzdelávanie a prístup k informáciám o materiáloch, bytovom zariadení a technológiách, ktoré sa integrujú do bytových interiérov.
Key words:
zdravé bývanie, interiér, zdravé materiály

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited