26. 5. 2020  13:37 Dušan
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identifikačné číslo: 422
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav interiéru a výstavníctva (FA)

Kontakty
     
Absolvent     Výučba
     
Záverečná práca
     
     Publikácie     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Zdravé bývanie\\Aplikácia nových a osvedčených dispozičných princípov, materiálov a technológií v bytovom interiéri
Autor:
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
Vedúci práce:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Zdravé bývanie\\Aplikácia nových a osvedčených dispozičných princípov, materiálov a technológií v bytovom interiéri
Abstrakt:
Problematika zdravého bývania sa už niekoľko rokov analyzuje nielen medzi odborníkmi ale aj v laickej verejnosti. Súčasný človek strávi asi 80% -90% zo svojho života vo vnútorných priestoroch. K životnému prostrediu, ktoré je prirodzene spojované so zdravím -- znečistenie ovzdušia a vody, toxické odpady, smog hluk..., sa pridávajú aj stavby. Ich vnútorné priestory majú na organizmus človeka vplyv, môžu mu spôsobiť choroby, ale sú aj schopné jeho fyzické a duševné zdravie podporiť. Aj z tohto dôvodu je dôležité sledovať v akom prostredí sa pohybujeme. Stavby reprezentujúce zdravé bývanie spĺňajú požiadavky na komfort, estetiku, sú šetrnejšie k spotrebe energií, produkujú menej škodlivín. Hlavným cieľom je vytvorenie príjemného interiéru, s dostatkom svetla, tepla v období zimy a príjemného chladu v lete, komfortného, funkčného, s dlhou životnosťou, energeticky nenáročného, prijateľného pre jeho obyvateľov a svojím spracovaním a použitými materiálmi šetrného k životnému prostrediu. Úlohou architekta nie je len tvorba estetického a funkčného architektonického diela, ale aj vytvorenie kvalitného prostredia pre zdravý život užívateľov, vhodným výberom materiálov, technológií zodpovedajúcim daným podmienkam, v nadväznosti na celkovú dispozíciu a väzbu bytu na daný priestor. Na kvalite vnútorného prostredia sa podieľa rad faktorov. Niektoré z nich sú vopred dané charakterom lokality a umiestnenia domu -- kvalita vonkajšieho vzduchu, ďalšie je možné ovplyvniť architektonickým aj stavebne technickým riešením -- spôsob vykurovania, výmena vzduchu, vetrací systém, stavebné materiály. Veľká časť súvisí priamo s vnútornou prevádzkou -- aktivity obyvateľov, zariaďovacie prvky, upratovanie, čistenie a údržba interiéru. Kapitoly 1.- 3. analyzujú daný problém z hľadiska kvality bývania a sú určené ako podklad pre architektonickú tvorbu vnútorného prostredia. Kapitoly 4. -- 7. sa venujú konkrétnym riešeniam. Problematika sa týka nielen nových architektonických objektov, ale siaha aj do staršieho bytového fondu. Veľké množstvo bytov nespĺňa požiadavky na zdravé bývanie. Vzhľadom k tomu je táto téma veľmi potrebná a aktuálna. Poukazuje na nutnosť aplikácie poznatkov danej problematiky v celej svojej šírke. Veľmi dôležitá je celospoločenská informovanosť, vzdelávanie a prístup k informáciám o materiáloch, bytovom zariadení a technológiách, ktoré sa integrujú do bytových interiérov.
Kľúčové slová:
zdravé bývanie, interiér, zdravé materiály

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene