Nov 13, 2019   11:04 p.m. Stanislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
Identification number: 4236
University e-mail: michal.cernansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Antala
Adaptívny web dizajn
May 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Antala
Tvorba bohatých internetových aplikácií pre mobilné zariadenia
May 2012Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Bahno
Použitie Markovovských modelov pri prediktívnom vkadaní textu
May 2010Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Bakiča
Elektronický terč
May 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Balocký
Aplikácia pre mobilné zariadenia
June 2007Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Bartalos
Aplikácia pre mobilné zariadenia
May 2008Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Boleček
Multimediálna aplikácia pre iPhone
May 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Brandobúr
Hľadanie spojení v sieťach hromadnej dopravy s využitím masívneho paralelizmu
May 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavol Červenka
Webová aplikácia pre iPhone
May 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Dekan
Podpora tvorby elektronických cestovných poriadkov mestskej hromadnej dopravy
May 2014Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Dekan
Testovanie používateľského zážitku na mobilnom zariadení
May 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Fandl
Mutimediálna aplikácia pre iPhone
May 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Fillo
Elektronický terč
May 2008Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Fillo
Spracovanie signálov pomocou neurónových sietí s echo stavmi
May 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Freml
Simulátor neurónových sietí využívajúci masívny paralelizmus grafických procesorov
May 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Gajdoš
Podpora tvorby elektronických cestovných poriadkov mestskej hromadnej dopravy
May 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Habala
Adaptácia vhodnej dynamiky v neurónových sieťach založených na echo stavoch
June 2007Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Hašto
Inicializácia komunikácie prostredníctvom gest pohybmi mobilných zariadení
May 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Janiš
Adaptácia trénovacích algoritmov rekurentných neurónových sietí pre platformu Cell Broadband Engine
May 2009Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Jánošík
Adaptácia rekurentných neurónových sietí s využitím metód a prostriedkov masívneho paralelizmu
May 2015Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Jašák
Aplikácia využívajúca PKI pre iPhone
May 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Kajaba
Aplikácia pre mobilné zariadenia
June 2007Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Korch
Algoritmy na tvorbu a využitie Markovovských modelov pre paralelné prostredie
May 2010Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivana Krátka
Prídavný modul pre prostredie Eclipse
June 2007Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Vladimír Krivuš
Riešenie úloh pomocou sietí s echo stavmi
June 2007Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Kvak
Klastrovacie algoritmy pre paralelné prostredie
May 2009Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Litvová
Aplikácia pre mobilné zariadenia
June 2007Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Majer
Simulátor rekurentných neurónových sietí
May 2008Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Masaryk
Nástroj pre výučbu teoretickej informatiky
May 2010Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Mirc
Vizualizačná a komunikačná knižnica pre automatizované systémy riadenia
May 2008Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Molnár
Efektívne spracovanie dát hromadnej dopravy na mobilných zariadeniach
May 2015Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Mrekaj
Tvorba paralelných aplikácií pre mnohojadrové architektúry paralelných počítačových systémov
May 2011Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gábor Nagy
Testovanie mobilných riešení
May 2015Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Palček
Rámec pre virtuálnu prehliadku budov mobilnými zariadeniami
May 2012Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Paulech
Reprezentačné schopnosti sietí s echo stavmi
May 2009Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Petráková
Riešenie úloh pomocou prístupov založených na podporných vektoroch
May 2008Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Poláčik
Adaptácia trénovacích algoritmov rekurentných neurónových sietí pre prostredie viacprocesorových počítačov
May 2009Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dušan Prílepok
Aplikácia pre mobilné zariadenia
May 2008Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Račko
Mobilná správa elektronických dokumentov
May 2012Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Sabol
Využitie paralelizmu vo vyhľadávaní spojení v sieťach hromadnej dopravy na mobilných zariadeniach
May 2016Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Sámela
Tvorba aplikácií pre mobilné zariadenia pracujúce na platforme Android
May 2012Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Sedláček
Webová aplikácia pre iPhone
May 2011Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juraj Spusta
Markovovské modely s premenlivou dĺžkou pamäti
June 2009Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Sudor
Hľadanie spojení v sieťach hromadnej dopravy
May 2014Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexander Šimko
Spracovanie postupností symbolov pomocou rekurentných neurónových sietí
May 2009Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Šrank
Tvorba paralelných aplikácií prostredníctvom jazyka OpenCL
May 2011Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Robert Švajdlenka
Využitie masívneho paralelizmu na hľadanie spojení v sieťach hromadnej dopravy
May 2011Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lukáš Turský
Automated testing in context of mobile devices
May 2016Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Urban
Použitie Markovovských modelov pri prediktívnom vkladaní textu
May 2010Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Valluš
Klastrovacie algoritmy pre paralelné prostredie
May 2009Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Valluš
Paralelné spracovanie grafov pre mobilnú platformu
May 2013Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Zeman
Aplikácia pre mobilné zariadenia
May 2006Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress