31. 10. 2020  18:27 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Michal Čerňanský, PhD.
Identifikační číslo: 4236
Univerzitní e-mail: michal.cernansky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty
     
Výuka     
Závěrečná práce
     
     
     
Vedené práce     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Habilitační práce
Název práce:
Modelovanie dynamických systémov pomocou rekurentných neurónových sietí
Autor:
Pracoviště:
Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Modelovanie dynamických systémov pomocou rekurentných neurónových sietí
Abstrakt:
Umelé neurónové siete patria medzi úspešne používané nástroje strojového učenia. Rekurentné neurónové siete boli navrhnuté na spracovanie štruktúrovaných dát, akými sú napríklad postupnosti, stromy alebo grafy. Práca sa venuje problematike rekurentných neurónových sietí, pričom sa zameriava na niektoré moderné trendy v tejto oblasti. V práci je zhrnutá časť výsledkov publikovaných autorom v časopiseckých príspevkoch a v príspevkoch prezentovaných na medzinárodných fórach. Prvá časť práce sa venuje trénovacím algoritmom používaných na adaptáciu rekurentných neurónových sietí, pričom je významná pozornosť venovaná algoritmom Kalmanovej filtrácie. Druhá časť práce je venovaná markovovskej architekturálnej predispozícii a modelom využívajúcich túto vlastnosť rekurentných neurónových sietí. Tretia časť práce sa venuje výpočtom pomocou rezervoára, a to konkrétne sieťam s echo stavmi. V prílohách sú uvedené kópie pôvodných článkov autora súvisiacich s témami práce.
Klíčová slova:rekurentné neurónové siete, siete s echo stavmi, strojové učenie, markovovská architekturálna predispozícia, modelovanie časových postupností

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - jiný závažný důvod (v souladu s § 51 Zákona č.. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon)):
jedná sa o habilita.nú prácu.


Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně