20. 7. 2019  14:24 Iľja
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Slavomír Kajan, PhD.
Identifikačné číslo: 4240
Univerzitný e-mail: slavomir.kajan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Na obmedzenie výpisu v tabuľke nižšie vyberte požadované hodnoty a stlačte tlačidlo Obmedziť.

Rok odovzdania: Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Vanesa Andicsová
Aplikácie rozpoznávania pomocou neurónových sietí v prostredí Java
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Bakyta
Rozpoznávanie povelov rukou neurónovými sieťami
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Patrik František Baláž
Aplikácia na diagnostiku ochorení pomocou neurónových sietí v prostredí Java
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrick Fischer
Modelovanie fyzikálnych procesov pomocou COMSOLu.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Sabína Fraňová
Predikcia časových radov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Galajda
Vytvorenie grafického rozhrania v Matlab/Simulink pre automatickú syntézu fuzzy riadenia pomocou evolučných techník
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Goga
Rozpoznávanie gest ruky s využitím 3D senzorov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Goga
Využitie neurónových sietí na diagnostiku ochorení
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Guldán
Návrh robustného PID regulátora pre systém s premenlivými parametrami
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Amir Hammad
Rozpoznávanie pohybu ruky senzorom Kinect
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Hricišin
Aplikácia fuzzy riadenia v priemyselných riadiacich systémoch
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Miroslav Jahelka
Klasifikácia a rozpoznávanie pomocou umelých neurónových sietí.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Kišs
Aplikácie neurónových sietí v oblasti klasifikácie a rozpoznávania
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Kišs
Klasifikácia a rozpoznávanie pomocou umelých neurónových sietí
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Kováčik
Rozpoznávanie gest ruky pomocou Konvolučných sietí
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristián Lacko
Diagnostika anomálií na obrazoch sietnice pomocou konvolučných neurónových sietí
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miloš Lajtman
Kohonenove siete a ich aplikácie.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloš Lajtman
Triedenie údajov v databázach pomocou Kohonenových sietí
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Slavena Machyniaková
Riešenie optimalizačných úloh pomocou Hopfieldovej sieti.
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Malík
Rozpoznávanie objektov pomocou konvolučných sietí
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Petráň
Optimalizácia štruktúry modelu nelineárneho dynamického systému evolučnými algoritmami
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Puškár
Fuzzy riadenia laboratórnych procesov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Puškár
Návrh neurónového regulátora pomocou genetických algoritmov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Magdaléna Rajová
Návrh parametrov regulačných obvodov genetickými algoritmami
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Rusnák
Rozpoznávanie dynamických gest ruky senzorom Kinect
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Rybanský
Genetické algoritmy – optimalizácia MHD
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Sarvaš
Realizácia paralelných genetických algoritmov na viacerých počítačoch
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Sarvaš
Samonastavujúci PID regulátor využívajúci neurónový model s Laguerrovými funkciami
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavol Satko
Fuzzy riadenia navigačných procesov v reálnom čase
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Pavol Satko
Fuzzy riadenie virtuálnych modelov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Željko Slivka
Rozpoznávanie gest ruky pre ovládanie modelov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Soós
Modelovanie dynamických procesov pomocou neurónových sietí.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Štefan Starosta
Optimalizácia parametrov konštrukcie mosta pomocou paralelných genetických algoritmov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Štefan Starosta
Paralelné výpočty v Matlabe na grafickej karte
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Susedík
Internetová aplikácia genetických algoritmov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Škvarenina
ART siete a ich využitie
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Frederik Špaldoň
Ovládanie simulačných modelov senzorom Kinect
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Šrámek
Program na rozpoznávanie textu neurónovými sieťami.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gábor Vass
Modelovanie nelineárnych dynamických systémov genetickými algoritmami
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Miroslav Waldecker
Inteligentné riadenie spektroskopu na princípe CRDS
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Zimen
Multiagentový systém mobilných robotov v bludisku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Zsíros
Rozpoznávanie dynamických gest ruky senzorom Kinect
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná