17. 1. 2020  13:36 Nataša
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Dušan Bortňák
Identifikační číslo: 42446
Univerzitní e-mail: dusan.bortnak [at] stuba.sk
 
Chemický lab. technik a kontrolór - Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
 
1402V00  organická chémia D-ORGCH
FCHPT D-ORGCH pres [roč 4]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
4. ročník

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Syntéza a syntetické využitie substituovaných tetrafluórfenylhydrazínov na prípravu nových heterocyklov vykazujúcich opto-elektronické vlastnosti a biologickú aktivitu
Autor: Ing. Dušan Bortňák
Pracoviště: Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Daniel Végh, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Jozef Prousek, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Syntéza a syntetické využitie substituovaných tetrafluórfenylhydrazínov na prípravu nových heterocyklov vykazujúcich opto-elektronické vlastnosti a biologickú aktivitu
Abstrakt:Pentafluorfenylhydrazín a substituované tetrafluorfenylhydrazíny predstavujú polyfunkčné aromatické polyfluorované zlúčeniny, ktoré sú komerčne dostupné, alebo sa dajú pripraviť z komerčne dostupných východiskových zlúčenín v multigramových množstvách. Sú vhodné pre syntézu nových fluór obsahujúcich heterocyklických zlúčenín. V teoretickej časti je spracovaná krátka literárna rešerš zaoberajúca sa problematikou reaktivity pentafluorfenylhydrazínu. V experimentálnej časti je popísaná séria nových substituovaných tetrafluorfenylových hydrazónov heterocyklických aldehydov a pyrazolov s potenciálne vhodnými optoelektronickými vlastnosťami, alebo biologickou aktivitou a ich charakterizácia. Našli sme a popisujeme novú fragmentačnú reakciu N-N a C-F väzieb aromatických fluorovaných hydrazónov.
Klíčová slova:substituované tetrafluorfenylhydrazíny, hydrazóny, Pentafluorfenylhydrazín, pyrazoly, fragmentačná reakcia aromatických perfluorovaných hydrazónov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně