14. 12. 2019  11:39 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Oľga Čižmárová
Identifikačné číslo: 42460
Univerzitný e-mail: olga.cizmarova [at] stuba.sk
 
2895V00  chémia a technológia životného prostredia D-CHZPR
FCHPT D-CHZPR den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
1.Čistenie odpadových vôd z celulózo-papierenského priemyslu
Derco, Ján -- Čižmárová, Oľga -- Šoltýsová, Nikola -- Gaňová, Petra -- Paprčiaková, Veronika
Čistenie odpadových vôd z celulózo-papierenského priemyslu. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2019, s. 231--237. ISBN 978-80-89740-23-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
2.Odstraňovanie sfarbenia odpadových vôd procesom adsorpcie
Šoltýsová, Nikola -- Derco, Ján -- Čižmárová, Oľga
Odstraňovanie sfarbenia odpadových vôd procesom adsorpcie. In REHÁKOVÁ, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019, s. 435--436. ISBN 978-80-8208-015-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
3.Odstraňovanie študovaných pesticídov a mikropolutantov procesmi s využitím ozónu
Derco, Ján -- Urminská, Barbora -- Valičková, Mária -- Vrabeľ, Martin -- Čižmárová, Oľga
Odstraňovanie študovaných pesticídov a mikropolutantov procesmi s využitím ozónu. Vodní hospodářství :, 69. s. 6--9.
články v časopisoch2019Podrobnosti
4.Pesticíd – toxický pomocník
Čižmárová, Oľga -- Derco, Ján
Pesticíd – toxický pomocník. In REHÁKOVÁ, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019, s. 478--479. ISBN 978-80-8208-015-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
5.Pesticides: yesterday, today and tomorrow
Čižmárová, Oľga -- Derco, Ján
Pesticides: yesterday, today and tomorrow. In BLAHOVÁ, A. -- MATOKOVÁ, K. Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2019. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2019, ISBN 978-80-99929-03-7.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
6.Removal of pesticide lindane by means of oxidation processes
Čižmárová, Oľga -- Derco, Ján -- Urminská, Barbora -- Tonhajzerová, Martina
Removal of pesticide lindane by means of oxidation processes. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 190. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
7.Removal of selected organochlorine compounds byozone-based processes
Derco, Ján -- Horváthová, Mária -- Urminská, Barbora -- Čižmárová, Oľga -- Zakhar, Ronald
Removal of selected organochlorine compounds byozone-based processes. Beau Bassin, Maurícius,: Lambert Academic Publishing, 2019. 77 s. ISBN 978-613-9-47454-7.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2019Podrobnosti
8.Use of ozonation and adsorptive ozonation for the industrial wastewater treatment
Urminská, Barbora -- Derco, Ján -- Bony, Silvie -- Devaux, Alain -- Šimkovič, Karol -- Čižmárová, Oľga
Use of ozonation and adsorptive ozonation for the industrial wastewater treatment. In MARKOŠ, J. -- MIHAĽ, M. Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering. Bratislava,: Slovak Society of Chemical Engineering, 2019, s. 77. ISBN 978-80-8208-011-0.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
9.Vplyv teploty na degradáciu farbív v odpadových vodách z celulózo-papierenského priemyslu
Čižmárová, Oľga -- Šoltýsová, Nikola -- Derco, Ján
Vplyv teploty na degradáciu farbív v odpadových vodách z celulózo-papierenského priemyslu. In KABELKOVÁ, I. Voda 2019: sborník přednášek a posterových sdělení z 13. bienální konference CzWA. Poděbrady, ČR, 18. - 20. září 2019 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Brno : CzWA service, 2019, s. 449--452.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.