Aug 11, 2020   6:36 a.m. Zuzana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Mgr. art. Ján Ťupek, PhD.
Identification number: 42520
University e-mail: qtupek [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Architecture (STU)

Contacts     
     
Final thesis
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Animated Form
Written by (author):
Department: Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Animované formy
Summary:
Práca sa zaoberá mapovaním problematiky animácie, formy ako takej a animovanej formy v architektonickom diskurze a praxi. Sleduje vzťahy k iným disciplínam, ktoré s problematikou súvisia, alebo ju ovplyvňujú, predovšetkým k filozofii, matematike a geometrii. Popri teoretickom a kultúrnom, sa práca zameriava aj na technologické pozadie problematiky. Pozornosť koncentruje na nové nástroje v architektúre - počítač a parametrické aplikácie. Nosnou časťou práce je dokumentácia vývoja problematiky animovanej formy od analógového stroja, cez diagram, animačné techniky až k východiskám v masovej prefabrikácii a novom štýle parametricizme.
Key words:
animovaná forma, parametrická architektúra, digitálna architektúra, diagram, nástroj

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited