23. 9. 2020  15:02 Zdenka
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Mária Kečkemétyová, PhD.
Identifikačné číslo: 4252
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

     
Výučba
     
Publikácie     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Friderika Benkóová
Aproximácia komplexných koreňov polynómov s komplexnými koeficientami
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Gabriel Bögi
Didaktická aplikácia pre riešenie systému m lineárnych rovníc s n (n>m) neznámymi
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Alexander Fuksa
Celočíselné riešenia systému m lineárnych rovníc s n (n>m) neznámymi
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Enikő Villantová
Didaktická aplikácia na určenie minimálneho polynómu matice nad poľami R, C, Zp.
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná