Nov 17, 2019   8:54 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD.
Identification number: 42561
University e-mail: maria.zdimalova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:graph's algorithms for finding shortest paths in graphs and their aplication in image segmentation
Written by (author): Ing. Richard Rožnovják
Department: Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)
Thesis supervisor: doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD.
Opponent:prof. RNDr. Martin Kalina, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Grafové algoritmy na hľadanie najkratších ciest v grafoch a ich aplikácia v spracovaní obrazu.
Summary:Segmentácia obrazu je známym problémom v oblasti spracovania obrazu. V posledných desaťročiach vzniklo množstvo metód založených na rôznych prístupoch k tomuto problému. Jedným z týchto prístupov je využitie poznatkov z teórie grafov. V našej práci sa zameriavame na segmentáciu pomocou najkratších ciest v grafe. Konkrétne sa venujeme metóde Intelligent scissors, ktorá využíva na hľadanie najkratších ciest Dijkstrov algoritmus. Cieľom práce je aj implementovanie tejto metódy a jej následné praktické zhodnotenie.
Key words:teória grafov, Dijkstrov algoritmus, segmentácia obrazu, najkratšia cesta v grafe, Intelligent scissors

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited