Sep 23, 2019   1:04 p.m. Zdenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD.
Identification number: 42561
University e-mail: maria.zdimalova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The shortest-path and maximum-flow graph algorithms applicated in image segmentation
Written by (author): Bc. Tomáš Bohumel
Department: Department of Mathematics and Constructive Geometry (FCE)
Thesis supervisor: doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD.
Opponent:prof. RNDr. Martin Knor, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Grafové algoritmy na hľadanie najkratšej cesty a maximalizáciu tokov s aplikáciou v segmentácii obrazu
Summary:V práci sme sa zaoberali štúdiom grafových algoritmov hľadajúcich najkratšie cesty a aplikáciou grafových algoritmov hľadajúcich maximálny tok v grafe s využitím v segmentácii obrazu. Konkrétne sme sa zamerali na Ford-Fulkersonov a Edmonds-Karpove algoritmy hľadajúce maximálny tok. Taktiež sme porovnávali prístup, ktorý sme použili my s inými metódami používanými v segmentácii obrazu. Spracovávali sme 2D obraz, ktorý sme abstrahovali na graf (teória grafov) a pre ktorý sme následne hľadali maximálny tok. Po jeho nájdení sme boli schopní daný obraz segmentovať. Spomenuté algoritmy sme implementovali v programovacom jazyku C a následne aj v C++. V programoch sme sa zamerali hlavne na korektnú implementáciu algoritmu a na jeho optimalizáciu, pretože dané algoritmy vedú ku veľkému počtu iterácií. Pri výsledkoch sme pozorovali ako sa táto metóda osvedčí pri častých problémoch spojených so segmentáciou, ktorými sú napríklad šum v obraze, alebo zle viditeľné kontúry. Prístup, ktorým sme sa v našej práci zaoberali, ponúka viaceré možnosti segmentácie, ktoré by sme radi implementovali v budúcnosti.
Key words:minimálny rez, segmentácia, maximálny tok, graf

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited