18. 9. 2019  13:19 Eugénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD.
Identifikačné číslo: 42561
Univerzitný e-mail: maria.zdimalova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Grafové algoritmy na hľadanie najkratšej cesty a maximalizáciu tokov s aplikáciou v segmentácii obrazu
Autor: Bc. Tomáš Bohumel
Pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Vedúci práce: doc. Mgr. Mária Ždímalová, PhD.
Oponent:prof. RNDr. Martin Knor, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Grafové algoritmy na hľadanie najkratšej cesty a maximalizáciu tokov s aplikáciou v segmentácii obrazu
Abstrakt:V práci sme sa zaoberali štúdiom grafových algoritmov hľadajúcich najkratšie cesty a aplikáciou grafových algoritmov hľadajúcich maximálny tok v grafe s využitím v segmentácii obrazu. Konkrétne sme sa zamerali na Ford-Fulkersonov a Edmonds-Karpove algoritmy hľadajúce maximálny tok. Taktiež sme porovnávali prístup, ktorý sme použili my s inými metódami používanými v segmentácii obrazu. Spracovávali sme 2D obraz, ktorý sme abstrahovali na graf (teória grafov) a pre ktorý sme následne hľadali maximálny tok. Po jeho nájdení sme boli schopní daný obraz segmentovať. Spomenuté algoritmy sme implementovali v programovacom jazyku C a následne aj v C++. V programoch sme sa zamerali hlavne na korektnú implementáciu algoritmu a na jeho optimalizáciu, pretože dané algoritmy vedú ku veľkému počtu iterácií. Pri výsledkoch sme pozorovali ako sa táto metóda osvedčí pri častých problémoch spojených so segmentáciou, ktorými sú napríklad šum v obraze, alebo zle viditeľné kontúry. Prístup, ktorým sme sa v našej práci zaoberali, ponúka viaceré možnosti segmentácie, ktoré by sme radi implementovali v budúcnosti.
Kľúčové slová:minimálny rez, segmentácia, maximálny tok, graf

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene