20. 11. 2019  17:29 Félix
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Juraj Januška, PhD.
Identifikační číslo: 42568
Univerzitní e-mail: qjanuska [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Alternatívne spôsoby využitia zrážkovej vody v bytovom dome
Autor: Ing. Simona Csibová
Pracoviště: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedoucí práce: Ing. Juraj Januška, PhD.
Oponent:prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Alternatívne spôsoby využitia zrážkovej vody v bytovom dome
Abstrakt:Cieľom mojej záverečnej diplomovej práce, ktorej názov je "Alternatívne spôsoby využitia zrážkovej vody v bytovom dome" je návrh systému na získavanie a využívanie zrážkovej vody pre potreby bytového domu. V záverečnej práci je navrhnutý systém na využívanie zrážkovej vody zo strechy, ktorý pozostáva z podzemnej akumulačnej nádrže s filtrom a riadiacej jednotky s čerpadlom. Ďalej je navrhnutý rozvod úžitkovej vody, ktorý je vedený zo zásobníka do budovy pre využívanie zrážkovej vody na splachovanie WC. Ak nastane situácia, že na území bude menej zrážok, čiže v období sucha a v zásobníku nebude dostatok vody, voda do rozvodov úžitkovej vody bude dopĺňaná z rozvodu pitnej vody. V prípade, že v nádrži bude priveľa vody, voda bude odvádzaná do navrhnutého vsakovacieho bloku. Výstupom práce sú výpočtové tabuľky na výpočet potreby a zisku zrážkovej vody, výpočet veľkosti zásobníka a vsakovacieho bloku. Súčasť výpočtových tabuliek je ekonomické zhodnotenie navrhnutého systému.
Klíčová slova:zrážková voda, akumulačná nádrž, potreba vody

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně