17. 9. 2019  2:35 Olympia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Juraj Januška, PhD.
Identifikačné číslo: 42568
Univerzitný e-mail: qjanuska [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Alternatívne spôsoby využitia zrážkovej vody v bytovom dome
Autor: Ing. Simona Csibová
Pracovisko: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Juraj Januška, PhD.
Oponent:prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Alternatívne spôsoby využitia zrážkovej vody v bytovom dome
Abstrakt:Cieľom mojej záverečnej diplomovej práce, ktorej názov je "Alternatívne spôsoby využitia zrážkovej vody v bytovom dome" je návrh systému na získavanie a využívanie zrážkovej vody pre potreby bytového domu. V záverečnej práci je navrhnutý systém na využívanie zrážkovej vody zo strechy, ktorý pozostáva z podzemnej akumulačnej nádrže s filtrom a riadiacej jednotky s čerpadlom. Ďalej je navrhnutý rozvod úžitkovej vody, ktorý je vedený zo zásobníka do budovy pre využívanie zrážkovej vody na splachovanie WC. Ak nastane situácia, že na území bude menej zrážok, čiže v období sucha a v zásobníku nebude dostatok vody, voda do rozvodov úžitkovej vody bude dopĺňaná z rozvodu pitnej vody. V prípade, že v nádrži bude priveľa vody, voda bude odvádzaná do navrhnutého vsakovacieho bloku. Výstupom práce sú výpočtové tabuľky na výpočet potreby a zisku zrážkovej vody, výpočet veľkosti zásobníka a vsakovacieho bloku. Súčasť výpočtových tabuliek je ekonomické zhodnotenie navrhnutého systému.
Kľúčové slová:zrážková voda, akumulačná nádrž, potreba vody

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene