30. 10. 2020  9:40 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Juraj Januška, PhD.
Identifikační číslo: 42568
Univerzitní e-mail: qjanuska [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

     Absolvent     Závěrečná práce     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:
Analýza hydraulických pomerov vykurovacích sústav v obytných budovách
Autor: Ing. Juraj Januška, PhD.
Pracoviště:
Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedoucí práce:
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
doc. Ing. Jiří Hirš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Analýza hydraulických pomerov vykurovacích sústav v obytných budovách
Abstrakt:
Práca sa zaoberá hydraulickými pomermi v zvislej vetve dvojrúrovej vykurovacej sústavy s núteným obehom teplonosnej látky. V prvej časti práca bližšie charakterizuje hydraulické podmienky z hľadiska matematicko-fyzikálnej podstaty, pričom je stanovený matematicko-fyzikálny model hydraulických pomerov v zvislej vetve dvojrúrovej vykurovacej sústavy s núteným obehom teplonosnej látky. Matematicko-fyzikálny model je v ďalšej časti teoreticky analyzovaný a to z pohľadu dlhodobej prevádzky vykurovacej sústavy tak i z pohľadu teplotno-hydraulickej stability. Zvislá vetva vykurovacej dvojrúrovej sústavy je analyzovaná počas vykurovacieho obdobia pri rôznych okrajových podmienkach hydraulického vyregulovania regulačných armatúr pred vykurovacími telesami a pri rôznych tlakových podmienkach na päte zvislej vetvy dvojrúrovej vykurovacej sústavy s núteným obehom teplonosnej látky. Výsledky teoretickej analýzy sú spracované vo forme grafov a čiastkových záverov k jednotlivým okrajovým podmienkam. Výsledky teoretickej analýzy sú potvrdené experimentálnym meraním vplyvu účinného vztlaku v zvislej vetve dvojrúrovej vykurovacej sústave so spodným rozvodom a núteným obehom teplonosnej látky. Na základe experimentálnych meraní a analýz hydraulických pomerov zvislej vetvy dvojrúrovej vykurovacej sústavy s núteným obehom vykurovacej vody boli stanovené odporúčania pre návrh dispozičného tlaku na päte zvislej vetvy a bol definovaný vhodný podiel účinného vztlaku pre výpočet a návrh prednastavenia regulačných armatúr pred vykurovacími telesami. Záver práce je venovaný súhrnom výsledkov, ktoré by mali byť prínosom pre ďalší rozvoj vedy a pre technickú prax.
Klíčová slova:
hydraulicko-teplotná stabilita, hydraulika zvislej vetvy, hydraulické vyregulovanie, hydraulické pomery, dispozičný tlak na päte, funkčnosť armatúr

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně