Oct 29, 2020   11:49 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Januška, PhD.
Identification number: 42568
University e-mail: qjanuska [at] stuba.sk
 

     
     
Final thesis
     
Publications
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Analysis Hydronic Conditions of Heating Systems in Residential Buildings
Written by (author): Ing. Juraj Januška, PhD.
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Opponent 1:
prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Opponent 2:
Opponent 3:
doc. Ing. Jiří Hirš, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza hydraulických pomerov vykurovacích sústav v obytných budovách
Summary:
Práca sa zaoberá hydraulickými pomermi v zvislej vetve dvojrúrovej vykurovacej sústavy s núteným obehom teplonosnej látky. V prvej časti práca bližšie charakterizuje hydraulické podmienky z hľadiska matematicko-fyzikálnej podstaty, pričom je stanovený matematicko-fyzikálny model hydraulických pomerov v zvislej vetve dvojrúrovej vykurovacej sústavy s núteným obehom teplonosnej látky. Matematicko-fyzikálny model je v ďalšej časti teoreticky analyzovaný a to z pohľadu dlhodobej prevádzky vykurovacej sústavy tak i z pohľadu teplotno-hydraulickej stability. Zvislá vetva vykurovacej dvojrúrovej sústavy je analyzovaná počas vykurovacieho obdobia pri rôznych okrajových podmienkach hydraulického vyregulovania regulačných armatúr pred vykurovacími telesami a pri rôznych tlakových podmienkach na päte zvislej vetvy dvojrúrovej vykurovacej sústavy s núteným obehom teplonosnej látky. Výsledky teoretickej analýzy sú spracované vo forme grafov a čiastkových záverov k jednotlivým okrajovým podmienkam. Výsledky teoretickej analýzy sú potvrdené experimentálnym meraním vplyvu účinného vztlaku v zvislej vetve dvojrúrovej vykurovacej sústave so spodným rozvodom a núteným obehom teplonosnej látky. Na základe experimentálnych meraní a analýz hydraulických pomerov zvislej vetvy dvojrúrovej vykurovacej sústavy s núteným obehom vykurovacej vody boli stanovené odporúčania pre návrh dispozičného tlaku na päte zvislej vetvy a bol definovaný vhodný podiel účinného vztlaku pre výpočet a návrh prednastavenia regulačných armatúr pred vykurovacími telesami. Záver práce je venovaný súhrnom výsledkov, ktoré by mali byť prínosom pre ďalší rozvoj vedy a pre technickú prax.
Key words:hydraulicko-teplotná stabilita, hydraulika zvislej vetvy, hydraulické vyregulovanie, hydraulické pomery, dispozičný tlak na päte, funkčnosť armatúr

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited