20. 8. 2019  0:38 Anabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Juraj Januška, PhD.
Identifikačné číslo: 42568
Univerzitný e-mail: qjanuska [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Analýza hydraulických pomerov vykurovacích sústav v obytných budovách
Autor: Ing. Juraj Januška, PhD.
Pracovisko: Katedra technických zariadení budov (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Takács, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Oponent 2:doc. Ing. Zuzana Straková, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Jiří Hirš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza hydraulických pomerov vykurovacích sústav v obytných budovách
Abstrakt:Práca sa zaoberá hydraulickými pomermi v zvislej vetve dvojrúrovej vykurovacej sústavy s núteným obehom teplonosnej látky. V prvej časti práca bližšie charakterizuje hydraulické podmienky z hľadiska matematicko-fyzikálnej podstaty, pričom je stanovený matematicko-fyzikálny model hydraulických pomerov v zvislej vetve dvojrúrovej vykurovacej sústavy s núteným obehom teplonosnej látky. Matematicko-fyzikálny model je v ďalšej časti teoreticky analyzovaný a to z pohľadu dlhodobej prevádzky vykurovacej sústavy tak i z pohľadu teplotno-hydraulickej stability. Zvislá vetva vykurovacej dvojrúrovej sústavy je analyzovaná počas vykurovacieho obdobia pri rôznych okrajových podmienkach hydraulického vyregulovania regulačných armatúr pred vykurovacími telesami a pri rôznych tlakových podmienkach na päte zvislej vetvy dvojrúrovej vykurovacej sústavy s núteným obehom teplonosnej látky. Výsledky teoretickej analýzy sú spracované vo forme grafov a čiastkových záverov k jednotlivým okrajovým podmienkam. Výsledky teoretickej analýzy sú potvrdené experimentálnym meraním vplyvu účinného vztlaku v zvislej vetve dvojrúrovej vykurovacej sústave so spodným rozvodom a núteným obehom teplonosnej látky. Na základe experimentálnych meraní a analýz hydraulických pomerov zvislej vetvy dvojrúrovej vykurovacej sústavy s núteným obehom vykurovacej vody boli stanovené odporúčania pre návrh dispozičného tlaku na päte zvislej vetvy a bol definovaný vhodný podiel účinného vztlaku pre výpočet a návrh prednastavenia regulačných armatúr pred vykurovacími telesami. Záver práce je venovaný súhrnom výsledkov, ktoré by mali byť prínosom pre ďalší rozvoj vedy a pre technickú prax.
Kľúčové slová:hydraulicko-teplotná stabilita, hydraulika zvislej vetvy, hydraulické vyregulovanie, hydraulické pomery, dispozičný tlak na päte, funkčnosť armatúr

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene