24. 1. 2020  13:02 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Matej Hvojnik
Identifikačné číslo: 42621
Univerzitný e-mail: matej.hvojnik [at] stuba.sk
 
2811V02  technológia polymérnych materiálov D-TPOLMI
FCHPT D-TPOLMI den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Stáže     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Hybridné solárne články na plastovej PET podložke
Autor: Ing. Matej Hvojnik
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Oponent:Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hybridné solárne články na plastovej PET podložke
Abstrakt:Farbivom scitlivené solárne články (DSSC) a perovskitové solárne články (PSC) patria do tretej generácie fotovoltických článkov s veľkým potenciálom využitia pre vysokú účinnosť a možnosť ekologickej a lacnej produkcie. Cieľom bolo pripraviť modelové DSSC a PSC na plastovej podložke nízkoteplotným procesom do 120 °C. Na prípravu solárnych článkov bola ako substrát použitá komerčná ITO/PET fólia, na ktorú sa naniesla kompaktná sól-gél TiO2 vrstva, mezoporézna mp-TiO2 vrstva, farbivo, elektrolyt, uhlíková protielektróda a kontaktujúce vodiče. V prípade PSC bol miesto farbiva aplikovaný perovskit a strieborná protielektróda. DSSC články na plaste dosahujú nižšie účinnosti a menšiu stabilitu z dôvodu nízkej teploty vytvrdzovania vrstiev, flexibility systému a zvýšeného úniku elektrolytu. PSC články na plaste nevykazovali žiadnu fotoaktivitu, čo bolo pravdepodobne spôsobené vysokým odporom blokačnej sól-gél TiO2 vrstvy.
Kľúčové slová:DSSC, hybridné solárne články, PET

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene