29. 1. 2020  3:24 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Matej Hvojnik
Identifikačné číslo: 42621
Univerzitný e-mail: matej.hvojnik [at] stuba.sk
 
2811V02  technológia polymérnych materiálov D-TPOLMI
FCHPT D-TPOLMI den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Stáže     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Tlačiteľné perovskitové solárne články
Autor: Ing. Matej Hvojnik
Pracovisko: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Oponent:Ing. Dalibor Búc, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Tlačiteľné perovskitové solárne články
Abstrakt:Hybridné perovskitové solárne články (PSC) sú považované za najsľubnejšiu generáciu fotovoltických zariadení vďaka ich nízkej cene, vysokej účinnosti a jednoduchšej výrobe. Cieľom práce bolo prípraviť modelové perovskitové solárne články nízkoteplotným procesom s mezoporéznou a bez mezoporéznej oxidovej vrstvy. Na prípravu PSC sme používali komerčné ITO/PET a FTO/sklo substráty, na ktoré sme aplikovali 3 rôzne blokačné vrstvy (TiAcAc, TiAcAc+P25, rutilovú TiO2 pripravenú z TiCl4), v prípade mezoporéznych PSC sme na blokačné vrstvy aplikovali aj mp-TiO2 vrstvu. Ďalej sme aplikovali perovskit a zadnú uhlíkovú elektródu. Planárne PSC, ktoré využívali TiAcAc a TiAcAc+P25 blokačnú vrstvu vykazovali minimálny pripadne nulový fotoprúd, čo bolo pravdepodobne spôsobené mikroporuchami v blokačných vrstvách, nízkou teplotou vypaľovania a vysokým sériovým odporom vrstvy z uhlíkovej pasty. Najlepšiu účinnosť dosiahli mezoporézne PSC s rutilovou blokačnou TiO2 vrstvou, ktorá je vďaka samovoľnému rastu kompaktnejšia, s menším množstvom porúch voči naneseným blokačným vrstvám.
Kľúčové slová:perovskit, PSC, ITO/PET, FTO/sklo, blokačná TiO2 vrstva

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene