Oct 19, 2019   3:56 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Karol Červenčík
Identification number: 42665
 
2901V00  Food Chemistry and Technology D-CTPO
FCFT D-CTPO den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Antimicrobial activity of rhododendrol and raspberry ketone isolated from birch bark
Červenčík, Karol -- Mošovská, Silvia -- Vranková, Kvetoslava -- Hrivnáková, Viera
Antimikrobiálna aktivita rododendrolu a malinového ketónu izolovaných z brezovej kôry. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 21.-22.11.2018, Nitra. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2018, p. 46--50. ISBN 978-80-89738-18-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
2.Antioxidačné účinky rododendrolu a malinového ketónu z brezovej kôry
Červenčík, Karol -- Mošovská, Silvia -- Vranková, Kvetoslava -- Hrivnáková, Viera
Antioxidačné účinky rododendrolu a malinového ketónu z brezovej kôry. In HOJEROVÁ, J. Zborník Medzinárodnej kozmetologickej konferencie Piešťany 2018. Bratislava: Slovenská Chemická knižnica, 2018, p. 108--110. ISBN 978-80-89597-91-8.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2018Details
3.Isolation of Rhododendrol and Raspberry ketone from birch bark and their identification as well as determination of antioxidant and antimicrobial effects
Červenčík, Karol -- Mošovská, Silvia
Izolácia rododendrolu a malinového ketónu z brezovej kôry a ich identifikácia ako i stanovenie antioxidačných a antimikrobiálnych účinkov. Diploma thesis. 2017.
final thesis2017Details
4.Izolácia a identifikácia Rododendrolu a Malinového ketónu z brezovej kôry a stanovenie ich antioxidačných účinkov
Červenčík, Karol -- Mošovská, Silvia -- Vranková, Kvetoslava
Izolácia a identifikácia Rododendrolu a Malinového ketónu z brezovej kôry a stanovenie ich antioxidačných účinkov. In BAKOŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 9.11.2016. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2016, p. 461--462. ISBN 978-80-227-4628-1.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2016Details
5.Methods of isolating antioxidants from rosemary (Rosmarinus officinalis L.)
Červenčík, Karol -- Sekretár, Stanislav
Metódy izolácie antioxidantov z rozmarínu lekárskeho (Rosmarinus officinalis L.). Bachelor thesis. 2015.
final thesis2015Details
6.Use of waste material for isolation of Rhododendrol and Raspberry ketone as well as the determination of their antioxidant effects
Červenčík, Karol -- Mošovská, Silvia -- Vranková, Kvetoslava -- Hrivnáková, Viera
Využitie odpadového materiálu na izoláciu Rododendrolu a Malinového ketónu ako i stanovenie ich antioxidačných účinkov. In Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2017, p. 24. ISBN 978-80-89738-12-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2017Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.