29. 10. 2020  14:25 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
Identifikačné číslo: 4267
Univerzitný e-mail: stefan.guzela [at] stuba.sk
 

     
Výučba          Projekty     
     
     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Bc. Milan Branický
Triedenie sypkých partikulárnych látok
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Štefan Čertík
Vlastnosti partikulárnych látok
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Roman Čičmanec
Rekuperačný výmenník tepla
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Filipko
Rektifikačná kolóna
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Václav Hakl
Výmenník tepla
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michaela Hricová
Vlastnosti partikulárnych látok
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Hrubša
Reboiler rektifikačnej kolóny
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Juraj Kabát
Etážová rektifikačná kolóna
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Juraj Kabát
Výmenník tepla špeciálnej konštrukcie
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Krištof Kašník
Rektifikačná kolóna
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Róbert Komorech
Energetické zhodnotenie biomasy
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rastislav Kostelka
Kondenzátor pár oleja
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Juraj Lietava
Absorpčné tepelné čerpadlo
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Lietava
Havarijný výmenník tepla
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Juraj Lietava
Vykurovanie rodinného domu tepelným čerpadlom
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Mandík
Homogenizátor partikulárnych látok
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Endre Molnár
Kondenzátor pár hexánu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Pikus
Šmyková pevnosť partikulárnych látok
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Podlucká
Rektifikačná kolóna na delenie reakčnej zmesi
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Polák
Triedenie partikulárnych látok
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Rawski
Triedenie odpadových materiálov
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Rehák
Využitie alternatívnych zdrojov energie pre vykurovanie rodinného domu
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miroslav Roháč
Refktifikácia vodného roztoku
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Rybecký
Zásobník partikulárnych látok
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Sabovik
Zásobník partikulárnych látok
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Miroslav Sihelský
Stavebnicový homogenizátor
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Stankovič
Vlastnosti sypkých látok
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mgr. Peter Šomek
Šmyková pevnosť vlhkých práškových materiálov
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Tkáč
Nepretržitá rovnovážna destilácia
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Barbora Tomášová
Procesná optimalizácia zariadenia pre stabilizáciu celulózových materiálov vodnými sústavami
jún 2018
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tibor Tóth
Miešanie partikulárnych látok
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Veronika Vaľková
Vzduchový chladič
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Vanyová
Výroba kartonáže z netradičného druhu papiera
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Slavomír Zaťko
Výmenník tepla typu HCA
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná