31. 10. 2020  23:31 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Štefan Gužela, PhD.
Identifikačné číslo: 4267
Univerzitný e-mail: stefan.guzela [at] stuba.sk
 

          Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Energetická stránka miešania partikulárnych látok
Autor:
Pracovisko: Ústav procesného inžinierstva (SjF)
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:prof. Ing. Tomáš Svěrák, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Energetická stránka miešania partikulárnych látok
Abstrakt:
Miešanie partikulárnych materiálov je veľmi rozšírený proces v chemickom priemysle, ako aj v príbuzných priemyselných odvetviach a v dennom živote. V miešacích zariadeniach je objekt rôznej veľkosti a tvaru pretláčaný vrstvou partikulárnej látky, ktorá tomuto pohybu kladie odpor. Pre konštrukciu takýchto zariadení je potrebná znalosť vzájomných interakcií medzi zrnitým materiálom a pohybujúcim sa objektom. Práca sa zaoberá exaktným stanovením silových účinkov miešaného materiálu na pohybujúcu sa lopatku ponorenú v zrnitom materiály. Riešenie vychádza z medzného stavu napätosti partikulárnej látky, ktorý je opísaný medznou Mohrovou kružnicou. Pri experimentoch sa používala komora v tvare pravouhlého hranola umožňujúca rovnomerný priamočiary pohyb miešacích elementov jednoduchej konštrukcie.
Kľúčové slová:
miešanie, šmyková zóna, partikulárna látka, granulovaný materiál, lopatka, napätosť

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene