23. 2. 2020  14:40 Roman, Romana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Samuel Klčo
Identifikačné číslo: 42734
Univerzitný e-mail: qklcos [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KLČO, S. -- BÍROŠOVÁ, L. Identifikácia, charakterizácia a celoročný monitoring výskytu koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v stabilizovanom kale. Diplomová práca. 2016.

Originálny názov: Identifikácia, charakterizácia a celoročný monitoring výskytu koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v stabilizovanom kale
Anglický názov: Identification, Characterization and Yearly Monitoring of Antibiotic Resistant Coliform Bacteria Isolated from the Sewage Sludge
Český názov:
Autor: Ing. Samuel Klčo
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2016
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: sewage sludge, coliform bacteria, antibiotiká, antibiotics, stabilizovaný kal, resistance, koliformné baktérie, rezistencia, biofilm
Rok uplatnenia: 2016
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Samuel Klčo
Posledná zmena: 20.01.2017 09:25 (Michal Lukáč)