Jan 28, 2020   8:08 p.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Samuel Klčo
Identification number: 42734
University e-mail: qklcos [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Foreign substances and minor components in vegetable oils in dependence on the market and provenance
Written by (author): Ing. Samuel Klčo
Department: Department of Nutrition and Food Assessment (IBM FCFT)
Thesis supervisor: RNDr. Peter Fodran
Opponent:doc. Ing. Milan Čertík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Cudzorodé látky a minoritné komponenty v rastlinných olejoch v závislosti od trhu a proveniencie
Summary:Vzhľadom k tomu, že lisovanie rastlinných olejov je šetrná metóda, produkty obsahujú celý komplex obsahových látok, vrátane prchavých, v natívnej, nezmenenej forme. Prchavé komponenty sú významným ukazovateľom kvality rastlinného oleja, pretože ide o chuťovo-aromatický komplex, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje senzorické vlastnosti daného rastlinného oleja. Zároveň je možno zistiť analýzou komplexu prchavých zlúčenín aj prítomnosť cudzorodých látok prítomných v oleji. Komplex prchavých obsahových látok je možné izolovať destiláciou s vodnou parou, teda ide vlastne o éterický olej. Cieľom bakalárskej práce je izolácia prchavých zložiek najfrekventovanejších rastlinných olejov, slnečnicového a olivového, izolovaných lisovaním.
Key words:olivový olej, slnečnicový olej, prchavé zložky, éterický olej, GC/MS analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited