24. 2. 2020  13:37 Matej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Samuel Klčo
Identifikačné číslo: 42734
Univerzitný e-mail: qklcos [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Identifikácia, charakterizácia a celoročný monitoring výskytu koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v stabilizovanom kale
Autor: Ing. Samuel Klčo
Pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Oponent:Ing. Nikoleta Lukáčová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Identifikácia, charakterizácia a celoročný monitoring výskytu koliformných baktérií rezistentných voči antibiotikám v stabilizovanom kale
Abstrakt:V našej práci sme sa zamerali na monitoring, identifikáciu a charakterizáciu koliformných baktérií (KFB), rezistentných voči antibiotikám v stabilizovanom kale, z najväčších čistiarní odpadových vôd (ČOV) na Slovensku (ČOV-Petržalka a ČOV-Vrakuňa) počas celého roka. Koncentrácia antibiotík bola zvolená hranicami rezistencie podľa noriem EUCAST a CLSI. Najvyšší počet KFB v stabilizovanom kale sme zaznamenali vo vzorke z júla (8,5 log KTJ/g) z čoho až 99 % baktérií bolo rezistentných voči ampicilínu a gentamicínu. Na identifikáciu izolátov sme použili MALDI-TOF hmotnostný spektrometer. Prevažnú väčšinu KFB predstavovali kmene Morganella morganii, Citrobacter braakii a Escherichia coli. Následne sme u vybraných izolátov skúmali citlivosť na ATB. Z celkovo dvadsiatich izolovaných KFB sme zaznamenali 7 izolátov, ktoré boli multirezistentné. Druh M. morganii predstavoval väčšinu multirezistentných zástupcov a zvyšok tvorili E. coli, ktoré boli rezistentné voči cefazolinu a cefuroximu IV. Rezistencia voči týmto ATB upozorňuje na možnosť produkcie ESBL. Taktiež sme sa zamerali na schopnosť tvorby biofilmu rezistentných koliformov. Viac ako 50 % izolátov boli silní producenti biofilmu. Na záver sme sa zamerali na vplyv metyltriklozánu k vývoju rezistencie voči ATB. Nezaznamenali sme vývoj nových mechanizmov voči použitým liečivám, avšak v sledovaných vzorkách sme detegovali mierny nárast počtu baktérií, ktoré vykazovali rezistenciu už v kontrolnej vzorke. To znamená, že metyltriklozán vytvára selekčný tlak na udržanie rezistencie u mikroorganizmov.
Kľúčové slová:stabilizovaný kal, rezistencia, koliformné baktérie, biofilm, antibiotiká

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene