18. 11. 2019  0:45 Eugen
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Stanislava Kecskésová
Identifikačné číslo: 42806
Univerzitný e-mail: stanislava.kecskesova [at] stuba.sk
Univerzitný e-mail: stanislava.vlckova [at] stuba.sk
 
2895V00  chémia a technológia životného prostredia D-CHZPR
FCHPT D-CHZPR den [roč 4]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
4. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
1.Microplastics as an Environmental Risk
Grenčíková, Anna -- Brandeburová, Paula -- Ryba, Jozef -- Kecskésová, Stanislava -- Mackuľak, Tomáš
Microplastics as an Environmental Risk. Chemické listy, 113. s. 16--22.
články v časopisoch2019Podrobnosti
2.Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd
Karlovská, Ines -- Kecskésová, Stanislava -- Drtil, Miloslav
Odstraňovanie vysokých koncentrácií dusíka z odpadových vôd. In REHÁKOVÁ, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019, s. 236--237. ISBN 978-80-8208-015-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
3.Opätovné získavanie fosforu z čistiarenských kalov a odpadových vôd v ČOV
Drtil, Miloslav -- Kecskésová, Stanislava
Opätovné získavanie fosforu z čistiarenských kalov a odpadových vôd v ČOV. Vodohospodársky spravodajca :, 62. s. 13--17.
články v časopisoch2019Podrobnosti
4.Optimalizácia ČOV s atypickými vodami na prítoku
Kožárová, Bibiána -- Kecskésová, Stanislava -- Matulová, Zuzana -- Drtil, Miloslav
Optimalizácia ČOV s atypickými vodami na prítoku. In REHÁKOVÁ, M. -- ORAVEC, J. Chémia a technológie pre život. Bratislava: Slovenská chemická knižnica, 2019, s. 455--456. ISBN 978-80-8208-015-8.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
5.Porovnanie nábehu vysokoúčinnej nitritácie s použitím syntetickej a reálnej kalovej vody
Kecskésová, Stanislava -- Imreová, Zuzana -- Kožárová, Bibiána -- Drtil, Miloslav
Porovnanie nábehu vysokoúčinnej nitritácie s použitím syntetickej a reálnej kalovej vody. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2019, s. 366--373. ISBN 978-80-89740-23-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
6.Recyklácia fosforu a overenie vybraných technológií
Kecskésová, Stanislava -- Kožárová, Bibiána -- Imreová, Zuzana -- Drtil, Miloslav
Recyklácia fosforu a overenie vybraných technológií. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2019, s. 238--245. ISBN 978-80-89740-23-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
7.Substrate inhibition and pH effect on denitritation with granular biomass
Kecskésová, Stanislava -- Imreová, Zuzana -- Kožárová, Bibiána -- Derco, Ján -- Drtil, Miloslav
Substrate inhibition and pH effect on denitritation with granular biomass. Acta Chimica Slovaca, 12. s. 91--96.
články v časopisoch2019Podrobnosti
8.Špecifiká čistenia odpadových vôd pochádzajúcich z priemyselných parkov
Kožárová, Bibiána -- Kecskésová, Stanislava -- Matulová, Zuzana -- Kúdela, Pavol -- Drtil, Miloslav
Špecifiká čistenia odpadových vôd pochádzajúcich z priemyselných parkov. In Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd. Bratislava: Výskumný ústav vodného hospodárstva, 2019, s. 382--389. ISBN 978-80-89740-23-9.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
9.Špecifiká čistenia odpadových vôd pochádzajúcich z priemyselných parkov
Kožárová, Bibiána -- Drtil, Miloslav -- Kecskésová, Stanislava
Špecifiká čistenia odpadových vôd pochádzajúcich z priemyselných parkov. In Čištění průmyslových odpadních vod: Sborník abstraktů. 1. vyd. Brno, Česko,: Tribun EU, 2019.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
10.Špecifiká čistenia odpadových vôd pochádzajúcich z priemyselných parkov
Kožárová, Bibiána -- Kecskésová, Stanislava -- Matulová, Zuzana -- Kúdela, Pavol -- Drtil, Miloslav
Špecifiká čistenia odpadových vôd pochádzajúcich z priemyselných parkov. In KABELKOVÁ, I. Voda 2019: sborník přednášek a posterových sdělení z 13. bienální konference CzWA. Poděbrady, ČR, 18. - 20. září 2019 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Brno : CzWA service, 2019, s. 362--369.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti
11.Vplyv prítokových koncentrácií amoniakálneho dusíka na nábeh vysokoúčinnej nitritácie
Kecskésová, Stanislava -- Kožárová, Bibiána -- Drtil, Miloslav
Vplyv prítokových koncentrácií amoniakálneho dusíka na nábeh vysokoúčinnej nitritácie. In KABELKOVÁ, I. Voda 2019: sborník přednášek a posterových sdělení z 13. bienální konference CzWA. Poděbrady, ČR, 18. - 20. září 2019 [elektronický zdroj]. 1. vyd. Brno : CzWA service, 2019, s. 478--481.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2019Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.