Oct 24, 2020   0:29 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Recký, PhD.
Identification number: 4286
University e-mail: jozef.recky [at] stuba.sk
 

Contacts     Graduate
     
Final thesis
     
Publications
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Theoretical and Structural Problems of Steel Masts
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
TEORETICKÉ A KONŠTRUKČNÉ PROBLÉMY OCEĽOVÝCH STOŽIAROV
Summary:
ABSTRAKT Oceľové stožiare majú nezastupiteľnú úlohu vo viacerých odvetviach hospodárstva. V mnohých prípadoch slúžia ako nosiče technologických zariadení, ktorých cena niekoľkoná-sobne prevyšuje cenu samotného stožiara vrátane základu. Preto treba venovať neustálu pozornosť metodike navrhovania oceľových stožiarov. Charakteristickým geometrickým rozme-rom týchto konštrukcií je ich výška, takže tieto konštrukcie je potrebné vyrábať a dopravovať ako jednotlivé montážne diely. Z toho vyplýva, že dôležitou súčasťou konštrukcie stožiarov sú montážne spoje. Montážne spoje predstavujú značnú časť celkovej hmotnosti konštrukcie, čo spolu s novými technológiami vo výrobe a protikoróznej ochrany oceľových konštrukcií a požiadavkami na zvyšovanie hospodárnosti konštrukcií vyvoláva potrebu neustáleho spresňovania metodiky navrhovania montážnych spojov oceľových stožiarov. V práci sú zúročené dlhoročné skúsenosti autora z oblasti vývoja, projektovania, diagnostiky a rekonštrukcií oceľových stožiarov a teda aj ich montážnych spojov. Dizertačná práca je venovaná skrutkovaným prírubovým spojom a nasúvaným spojom kónických oceľových stožiarov, kde je v príslušných predpisoch pre ich navrhovanie pomerne široký priestor pre spresnenie návrhových postupov. Táto práca je príspevkom k riešeniu uvedenej problematiky.
Key words:
ohraňované stožiare, prírubové spoje, nasúvané spoje

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited