Jun 25, 2019   7:25 a.m. Tadeáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Mobile base for leisure activities
Written by (author): Mgr. art. Roman Škorvaga
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:Ing. Ján Danko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mobilná základňa pre voľnočasové aktivity
Summary:Súčasný trend v oblasti karavaningu vytvára nový stupeň, ktorý sa koncentruje na technologické možnosti využitia ľahkých konštrukcií a orientáciu na výrobu ekologických prívesov. Témou diplomovej práce je návrh dizajnu obytného prívesu so zdvíhacou strechou do celkovej prípustnej hmotnosti 750 kilogramov pre špecificky zameranú cieľovú skupinu. Návrh dizajnu sa snaží vytvoriť perspektívny produkt, ktorý akceptuje potreby cieľovej skupiny. Primárnu cieľovú skupinu tvoria dvojice alebo mladé páry športových lezcov. Sekundárnu cieľovú skupinu predstavujú osoby, ktoré vykonávajú iné voľnočasové aktivity, akými sú turistika, rybárčenie a pod. Celková koncepcia vychádza z požiadaviek kladených na návrh obytného prívesu malých rozmerov a s celkovo nízkou hmotnosťou. Obytný príves je tomu prispôsobený technicky, ergonomicky aj esteticky. Hlavnou náplňou dizajnérskeho návrhu je spracovanie celkovej tvarovej kompozície so zameraním na minimalistický exteriér a variabilné, čo najefektívnejšie využitie vnútorného priestoru. Navrhovaný obytný príves je prevádzkyschopný a je ho možné vyrobiť v súčasnosti dostupnými technologickými postupmi.
Key words:karavan, obytný automobil, voľnočasové aktivity, športové lezenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited