Jun 20, 2019   9:13 p.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Robot assistant for seniors
Written by (author): Mgr. art. Lucia Krchová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:prof. Ing. František Duchoň, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Asistenčný robot pre seniorov
Summary:KRCHOVÁ, Lucia: Asistenčný robot pre seniorov. [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry; Ústav dizajnu. -- Vedúci práce: doc. akad. soch. Peter Humaj. Bratislava: STU, 2015, 61 s. Práca sa zaoberá návrhom robota schopného asistovať seniorom v bežnom živote, primárne v domácom prostredí, s cieľom v čo najväčšej možnej miere zabezpečiť sebestačnosť starého človeka. Návrh podrobne opísaný v piatej kapitole syntetizuje poznatky nadobudnuté v predchádzajúcich častiach, a to v prvej kapitole venovanej histórii, druhej kapitole zameranej na rešerš existujúcich riešení, tretej kapitole ozrejmujúcej technické požiadavky na robota a štvrtej kapitole zaoberajúcej sa ergonómiou takéhoto zariadenia. Výsledným návrhom je humanoidný robot tvarovo štylizovaný do podoby ženského tela schopný vykonávať príkazy seniora, ale aj samostatne sa starať o jeho spokojnosť, fyzické a mentálne zdravie. Robot je určený na použitie v interiéri.
Key words:asistenčný robot, spoločenský robot, starostlivosť o seniorov, humaniodný robot, antropomorfný robot

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited