Jun 24, 2019   5:34 p.m. Ján
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Backpack for trekking, 30-40L
Written by (author): Mgr. art. Tatiana Turňová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:Ing. Jaroslava Mišíková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Turistický batoh s objemom do 30 - 40 litrov
Summary:Cieľom zadania diplomovej práce bolo na základe doteraz nadobudnutých vedomostí a skúsenosti s textilnými materiálmi navrhnúť produkt, ktorý je nevyhnutnou súčasťou každej športovej aktivity. Turistický ruksak je určený pre konkrétnu cieľovú skupinu, ktorými sú ženy. Návrh zohľadňuje základné ergonomické kritéria pri odlišnej stavbe ženského tela. Pozornosť sa kladie na hlavné časti nosného systému, strihové riešenie, funkčnosť a praktickosť. V úvodnej časti je spomenutý vývoj navrhovania a problematika ruksakov v minulosti. Hlavná časť pozostáva z niekoľkých kapitol, ktoré opisujú tvarové, konštrukčné, funkčné, ergonomické a estetické riešenia, výber vhodného materiálu ako aj samotný dizajn navrhnutého produktu. Záverom tejto práce je sumarizácia všetkých poznatkov.
Key words:ruksak, šport, žena, ergonómia, jednoduchosť, turistika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited