Jun 26, 2019   1:48 p.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Semi-autonomous device for people with reduced mobility
Written by (author): Mgr. art. Tatiana Baňáková
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Semi-autonómne zariadenie pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou
Summary:Diplomová práca sa venuje návrhu semi-autonómneho zariadenia pre ľudí s obmedzenou pohyblivosťou a starých ľudí. Cieľom diplomovej práce je vytvorenie ergonomického, technologického a vizuálne estetického riešenia. Podľa definície robotov a robotických zariadení môžeme semi-autonómne zariadenie definovať ako elektrické chodítko. Elektrické chodítko je určené prevažne pre exteriér mimo cestnej premávky. V semi-autonómnom režime zariadenie plní svoje funkcie s čiastočným zásahom človeka. Primárnou funkciou elektrického chodítka je podpora pri chôdzi. Ďalšími funkciami sú asistencia pri nakupovaní, úloha socializácie, detekcia pohybu a podobne. Návrh dizajnu elektrického chodítka je prispôsobený potrebám cieľovej skupiny. Pri primárnej cieľovej skupine starých ľudí je podstatné prihliadať na to, že zmysly s vekom ubúdajú. Pomocou integrovaných snímačov sa starí ľudia dokážu lepšie orientovať vo vonkajšom aj vnútornom prostredí, môžu byť upozornení na rôzne prekážky, napríklad stĺpy, smetné koše, schody, nerovnosti na chodníku, obrubníky. Pre sekundárnu cieľovú skupinu ľudí s dočasne obmedzenou pohyblivosťou vytvára elektrické chodítko aktívnu podporu pri vykonávaní každodenných úloh.
Key words:semi-autonómne zariadenie, servisný robot, robotické zariadenie, elektrické chodítko, robot

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited