Jun 16, 2019   3:42 p.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Interior living room furniture made out of progresive ecological materials
Written by (author): Mgr. art. Zuzana Škrinárová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:Mgr. art. Ing. Peter Varga, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Interiérové úložné prvky z progresívnych ekologických materiálov
Summary:Cieľom diplomovej práce je vytvoriť návrh úložného nábytku do obývacej izby, ktorý bude rešpektovať environmentálne kritéria. Práca pozostáva z výskumnej časti a dizajnérskeho riešenia. Vo výskumnej časti bola stanovená téza a jej overovaním pomocou dotazníku boli zozbierané cenné informácie, využité ako vstupné kritéria do návrhovej časti. Diplomová práca tiež objasňuje bezodpadový environmentálny koncept navrhovania produktov Cradle to Cradle. Konečný návrh úložného nábytku do obývacej izby rešpektuje preferencie užívateľov na nábytok, ktoré boli predmetom skúmania. Výsledkom práce je dizajnové riešenie nábytku, ktorý nie je po opotrebovaní príťažou pre životné prostredie.
Key words:ekodizajn, obývačka, nábytok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited