Jun 19, 2019   11:27 p.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Industrial luminaire
Written by (author): Bc. Anna Pereszlényiová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Svietidlo do priemyselného prostredia
Summary:ABSTRAKT PERESZLÉNYIOVÁ, Anna: Svietidlo. [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry; Ústav dizajnu. – Vedúci: doc. akad. soch. Peter Humaj. Bratislava: STU, 2018, 62 s. Cieľom práce je navrhnúť svietidlo vhodne osvetľujúce pracovný priestor, kde vykonáva jedna alebo viacero osôb viaceré pracovné činnosti. Dané činnosti zahŕňajú kreslenie na formáty papiera s rozmerom ≥ A0, tvorbu zadaných architektonických a produktových modelov v mierke a tvorbu špecifických objektov zadaných klientom. Primárnou funkciou svietidla je vhodne osvetliť pracovný priestor s ohľadom na ergonomické potreby človeka pracujúceho v jeho blízkosti, prispôsobenie sa dynamickým svetelným zmenám prebiehajúcim v prostredí počas dňa. Prídavnú funkciu svietidla tvorí možnosť otočiť telesom so svetelným zdrojom o 12°, vyplývajúce zo špecifickej požiadavky zadania užívateľa, ktorý potrebuje počas dňa manipulovať s osvetlením a mať pod kontrolou uhol dopadu svetla v danej hodnote.
Key words:svietidlo, priemyselný priestor, light guide

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited