Jun 19, 2019   7:22 a.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Recreation and Regeneration Object
Written by (author): Mgr. art. Želmíra Hanusová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Objekt na oddych a regeneráciu
Summary:Želmíra Hanusová: Objekt na oddych a regeneráciu [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry; Ústav dizajnu. – Vedúci Záverečnej práce: doc. akad. soch. Peter Humaj. Bratislava: STU FA, 2017, 47 s. Bakalárska práca sa venuje problematike pracovného procesu a z toho vyplývajúcemu stresu. Poukazuje na dôležitosť odpočinku v živote človeka, na vývoj relaxačných zón v mestách, vo firmách, na trendy a nové projekty rozbiehajúce sa na území Slovenska. Sú tu spomínané taktiež dočasné výstavné pavilóny so zaujímavým tvarovým alebo materiálovým riešením. Podrobnejšie sa venuje rozdeleniu betónu podľa rôznych kritérií, jeho základným zložkám, železobetónu, polykarbonátu a jeho vlastnostiam. Nakoniec práca predstavuje konkrétne dizajnérske riešenie návrhu objektu na oddych a regeneráciu do verejného prostredia ako napríklad parky, záhrady, nábrežia, námestia a pod. KĽÚČOVÉ SLOVÁ: stres, odpočinok, objekt, pracovný proces, pracovné prostredie, relax, betón, železobetón, dizajnové riešenie, relaxačná zóna
Key words:odpočinok, betón, stres, pracovný proces, objekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited