Jun 24, 2019   10:50 a.m. Ján
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Information object for nature reserve
Written by (author): Bc. Dominika Radevská
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Informačný objekt do prírodnej rezervácie
Summary:RADEVSKÁ, Dominika: Informačný objekt do prírodnej rezervácie. [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry; Ústav dizajnu. – Vedúci: doc. akad. soch. Peter Humaj. Bratislava: STU, 2017 Stupeň̌ odbornej kvalifikácie: bakalár. Rok 2017. Rozsah: 40 strán Cieľom práce bolo vytvorenie digitálneho informačného objektu do chráneného paleontologického náleziska Sandberg, s minimálnym zásahom do prírody. Vytýčiť existujúce problémy oblasti a navrhnúť inovatívne riešenie, ktoré bude vizuálne reprezentovať prírodnú oblasť. Pre tieto účely som navrhovala digitálny objekt umiestnený pod Sandbergom.
Key words:informácie, chránená oblasť, digitálne technológie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited