Jun 19, 2019   3:24 p.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Food Storage
Written by (author): Mgr. art. Nina Protušová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sklad na potraviny
Summary:Skladovanie potravín je problém, ktorým sa ľudia zaoberali odnepamäti, no v dnešnej uponáhľanej dobe si vyžaduje nové riešenia. Vďaka rýchlo sa vyvíjajúcim technológiám sa naskytuje viacero možností na vylepšenie skladovania potravín. Najdôležitejšími predpokladmi sú dlhšia trvanlivosť potravín, väčšia prehľadnosť uskladnenia a čo najlepšie využitie priestoru. Taktiež je potrebné vziať v úvahu osobité preferencie užívateľa a možnosť prispôsobenia si tohto priestoru podľa vlastných potrieb. Bakalárska práca obsahuje prehľad zaužívaných spôsobov uskladňovania potravín, analýzu hlavných problémov vybranej cieľovej skupiny a predkladá návrh riešenia daných problémov.
Key words:plytvanie, prehľadnosť, študenti, skladovanie, potraviny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited