Jun 16, 2019   8:41 p.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Desk and chair set
Written by (author): Bc. Pavlína Mojská
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:Ing. Michal Brašeň, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stolička a stôl
Summary:Táto bakalárska práca je venovaná riešeniu špecifického produktu pre kancelárske priestory. Hlavnou úlohou bolo navrhnúť dizajn stola a stoličky, kde dominujúcim materiálom bola preglejka. V úvodnej časti práce môžeme nájsť príklady existujúcich riešení produktov a ich analýzu z hľadiska funkcie, materiálu, ergonómie atď. Hlavná časť práce sa venuje materiálu, jeho využitiu v praxi a technológie spracovania. Jednou z kľúčových častí procesu navrhovania sedenia je oblasť ergonómie, ktorú je nevyhnutné zanalyzovať ešte pred samotných návrhom. Následne je ponúknuté originálne riešenie, v ktorom sú využité poznatky z predošlých častí práce, a tieto poznatky sú aplikované na výsledný dizajnový produkt.
Key words:stolička, stôl, preglejka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited