Jun 18, 2019   9:40 a.m. Vratislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Lighting device using 3D rapid prototyping technology
Written by (author): Bc. Miriam Mojžišová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Svietidlo vyrábané technológiou 3D RP
Summary:MOJŽIŠOVÁ, Miriam: Svietidlo vyrábané technológiou 3D RP. [Bakalárska práca] – Slovenská Technická Univerzita v Bratislava. Fakulta architektúry; Ústav dizajnu. – Vedúci: doc. akad. soch. Peter Humaj. Bratislava: STU, 2017, XY s. Témou bakalárskej práce je vytvorenie elektrického svietidla určeného do interiéru s pomocou laserovej technológie. Obsahuje charakteristiku fyzikálnych vlastností svetla, sústredí sa na výhody a nevýhody použitia jednotlivých elektrických svetelných zdrojov, ergonomické vlastnosti svetla, ako je farebná teplota alebo index podania farieb, vplyv rôznych druhov osvetlenia na organizmus človeka a jeho denný režim. Práca sa venuje využitiu rezania laserom ako súčasnému trendu v priemysle s osvetlením, definuje tvarové a materiálové riešenia dosiahnuté touto technológiou. Súčasťou je aj opis materiálov návrhu, ktorými sú plexisklo a DuPont™ Corian®. Dizajn svietidla je primárne určený na miesta oddychu, alebo spánku a je inšpirovaný rastlinnými prvkami.
Key words:rezanie laserovou technológiou, interiérové svietidlo, index podania farieb, LED, farebná teplota, plexisklo, melatonín, DuPont™ Corian®

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited