Jun 26, 2019   5:53 p.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Food Storage
Written by (author): Bc. Marek Latta
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sklad na potraviny
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť „inteligentný“ domáci sklad na potraviny určený do interiéru obydlí, ktorý uľahčuje uskladnenie a kontrolu nad potravinami. Výsledkom mojej práce je produkt, ktorý umožňuje skladovať určité druhy potravín v domácnostiach tak, aby spôsob uskladnenia vyhovoval ich požiadavkám na skladovanie. Výsledný produkt sa skladá z viacerých boxov s chladením, pre dlhšie udržanie čerstvosti potravín. Nádoby v druhej variante môžu taktiež slúžiť na priame pestovanie čerstvých bylín v domácnostiach, v ktorých sa nachádza málo slnečných miest. Svetlo im je dodávané zo špeciálnej LED žiarovky zakomponovanej v kryte boxov. Užívateľ si môže sám nakombinovať boxy podľa rozmeru, ktorý mu vyhovuje, či funkcie, na ktorú chce boxy používať. Každý z týchto boxov sám kontroluje množstvo potravín pomocou ich váhy. Na jednoduchom displeji v hornej časti sa zobrazuje počet dní od naplnenia boxu a tak sa uľahčuje kontrola ich čerstvosti a času spotreby.
Key words:sklad, chladenie, pestovanie, potraviny

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited