Jun 20, 2019   0:01 a.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Food storage
Written by (author): Mgr. art. Martin Mosný
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sklad na potraviny
Summary:MOSNÝ, Martin: Sklad na potraviny. (Bakalárska práca) – Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Fakulta architektúry; Ústav dizajnu. Vedúci práce: doc. akad. Soch. Peter Humaj, Bratislava: STU FA, 2016 Cieľom mojej bakalárskej práce bolo na základe doteraz nadobudnutých skúseností a vedomostí navrhnúť a vytvoriť modulárnu turistickú chladničku, ktorá je vhodná na prenášanie, skladovanie a chladenie potravín pri turistických aktivitách. Hlavný dôraz sa kladie na jednoduchosť používania a odolnosť voči poškodeniu. Dôležité bolo navrhnúť modulárne prvky chladničky, strihové riešenie, vybrať správne materiály a splniť funkciu bez prístupu k elektrickej energii.
Key words:šport, modularita, turistika, chladnička, jednoduchosť, jedlo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited