Jun 26, 2019   9:55 p.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Property for relaxation and regeneration
Written by (author): Mgr. art. Simona Strihovská
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Objekt na oddych a regeneráciu
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá problematikou nedostatku zelene a parkov vo vybraných častiach mesta Bratislava za účelom zvyšovania životnej úrovne obyvateľov hlavného mesta. Tvorba zelene v podobe záhrad sa datuje už od obdobia staroveku, kedy bola tvorba záhrad za-sadená aj do náročnejšieho prostredia, napríklad púští. Dnes napriek neporovnateľným možnostiam nemáme v mestách dostatok zelene a záhrad. Práca má za úlohu vytvoriť "ostrov pokoja a koncentrácie" od okolitého pouličného šumu v peších zónach alebo vybraných miestach mesta Bratislava. Riešením je vytvorenie mobilnej zelene, ktorá zvýši životnú úroveň z hľadiska zlepšovania kvality mestského ovzdušia, vizuálneho okrášlenia a celkového spríjemnenia života.
Key words:zeleň, mobilná zeleň, antistres, mesto, záhrada, oddychová zóna , dizajn, park, oáza, revitalizácia, relax

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited