Jun 26, 2019   7:42 a.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design in non-traditional materials
Written by (author): Bc. Jana Michálková
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:Mgr. art. Marián Králik, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dizajn v netradičných materiáloch
Summary:Slovenská Technická Univerzita v Bratislave FAKULTA ARCHITEKTÚRY, ÚSTAV DIZAJNU Jana Michálková – Dizajn v netradičných materiáloch Študijný odbor: Dizajn Vedúci práce: doc. Akad. Soch. Peter Humaj Bratislava: STU FA, 2018 Abstrakt: Cieľom práce je návrh a výroba nábytkového zariadenia do detskej izby . Tento nábytok je určený pre deti v predškolskom veku 5 – 6 rokov. Pri návrhu budú využité spracované poznatky z úvodných kapitol tejto práce. Vybraný pracovným nábytkom je stôl a stolička, ktorý bude zohľadňovať predovšetkým potreby dieťaťa a požiadavky na ergonómiu pre správny vývoj v tomto veku. Dôraz bude kladený na bezpečnosť, funkčnosť, zdravotnú nezávadnosť a kvalitu materiálov. Produkt bude navrhnutý tak, aby mal komplexnejšie využitie aj počas rastu dieťaťa a mohol slúžiť pre ďalšie deti.
Key words:flexibilné drevo, dieťa, Detský nábytok, stôl, stolička

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited