Jun 16, 2019   4:53 p.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Industrial luminaire
Written by (author): Bc. Mária Súkeníková
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:Mgr. art. Michala Lipková, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Svietidlo do priemyselného prostredia
Summary:Táto bakalárska práca sa venuje vytvoreniu konceptu progresívneho svietidla do priemyselného prostredia. V prvej kapitole práce nájdeme rozbor priemyslu na Slovensku, zameranie na bielu odrodu sadrovca – alabaster, jeho aktuálne zdroje a environmentálne problémy súvisiace s ťažkým priemyslom. Definovanie priestoru bolo jednou z hlavných úloh, ktorá bola určujúca pre celý koncept svietidla a jeho funkciu. Ďalšia časť práce sa venuje fabrikám, továrenským stavbám, a načrtá aj problematiku chátrajúcich priemyselných ale už kultúrnych pamiatok. Autorská časť práce sa venuje vytvoreniu kompozitu, ktorého inšpiračným zdrojom bola práve štruktúra alabastra. Apeluje tiež na dopady priemyslu v oblasti Spiša, odkiaľ tento minerál pochádza. Výsledkom tejto práce je autentické riešenie svietidla, ktorého dominantou je vytvorený alabastrový kompozit, pri ktorého vytváraní boli zohľadnené poznatky z jednotlivých východísk navrhovania - historický a recyklačný aspekt a spracovanie do finálneho produktu.
Key words:alabaster, kultúrne dedičstvo, kompozit, svietidlo, Oled panel, priemysel

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited