Jun 25, 2019   7:37 p.m. Tadeáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Puppet Theatre
Written by (author): Mgr. art. Lenka Brabcová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:Ing. Tomáš Nagy, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bábkové divadlo
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je poskytnúť nový pohľad na tému bábkových divadiel, uľahčiť profesionálnym bábkohercom ich povolanie poskytnutím nových možných riešení problematiky prevozu a skladatelnosti divadiel a zároveň touto formou prispieť k popularizácii Slovenských ľudových rozprávok mladším generáciám, najmä deťom predškolského veku.
Key words:bábkové divadlo, ľudové rozprávky, deti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited