Jun 18, 2019   5:35 a.m. Vratislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Educational aid
Written by (author): Mgr. art. Simona Strihovská
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:Mgr. art. Mária Šimková, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Edukačná pomôcka
Summary:Diplomová práca sa zaoberá problematikou zlepšovania a precvičovania jemnej motoriky u detí narodených s Downovým syndrómom. Zameriava sa na úroveň motoriky dieťaťa, nie na biologický alebo mentálny vek dieťaťa. Ešte začiatkom 20. storočia bolo toto genetické ochorenie zamieňané s inými ocho-reniami ako je napríklad kretenizmus. Deti boli považované za nevzdelateľné a posielané do ústavov, kde mali dožiť svoj krátky život v nevhodných podmienkach bez lásky a porozumenia. Dnes vieme, že pri správ-nom prístupe majú ľudia s Downovým syndrómom šancu na šťastný, dlhý, plnohodnotný a do určitej miery samostatný život. Táto práca má prispieť k rozšíreniu poznatkov o Downovom syndróme z hľadiska dizajnu a skvalitneniu ich života.
Key words:Downov syndróm, edukačná pomôcka, jemná motorika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited