Jun 26, 2019   2:11 p.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Light
Written by (author): Mgr. art. Želmíra Hanusová
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Opponent:Mgr. art. Ing. Peter Varga, ArtD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Svietidlo
Summary:Diplomová práca sa venuje vplyvu svetla a jeho absencie na ľudský organizmus a zdravie. Poukazuje na životný štýl ľudí dneška a na dopad, ktorý má tento spôsob života na moderného človeka. Popisuje účinky chronobiologickej fototerapie pri liečbe sezónnej afektívnej poruchy a iných ochorení a po preštudovaní problematiky a konzultáciách s odborníkmi v danej oblasti ďalej nadväzuje s dizajnom osvetlenia do domácností. Cieľom práce bolo navrhnúť svietidlo, ktoré by pomáhalo priamym intenzívnym svetlom s vhodnými vlnovými dĺžkami (väčším podielom modrej farby) obmedziť vyplavovanie melatonínu (spánkový hormón) ráno a postupne počas dňa a večer by sa dal meniť uhol svietenia, farba a intenzita (tlmené teplé svetlo) na osvetlenie, ktoré by nenarušovalo kvalitu nočného spánku. Upravoval by sa tým cirkadiánny rytmus (biologické hodiny) človeka. U nás menej známa terapia jasným svetlom je pri pravidelnom sedení vhodnou pomocnou liečbou, ktorá môže dokonca v niektorých prípadoch plne nahradiť psychofarmaká. Lampa je navrhnutá k pohovkám či stoličkám, kde môže človek počas ranných hodín čítať, jesť, robiť na počítači alebo pozerať televíziu, a zároveň poskytuje večer príjemné atmosférické svetlo. Je vo výške hlavy v blízkosti očí, aby sa znížilo potrebné svetlo k zastaveniu vyplavovania melatonínu a tým sa znížila aj spotreba energie.
Key words:chronobiologická fototerapia, sezónna afektívna porucha, dizajn svietidla, melatonín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited