Jun 16, 2019   11:06 a.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Avalanche helmet
Written by (author): Mgr. art. Michal Salva
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prilba pre pohyb vo vysokohorskom lavinóznom teréne
Summary:Pri mojom návrhu som sa snažil vyriešiť niekoľko hlavných problémov a to upchatie dýchacích ciest, nedostatok vzduchu, utrpenie smrteľných nárazov, podchladenie zasypaného a predovčetkým rýchlu lokalizáciu. Riešením by mohol byť môj návrh. Je to v podstate helma pre pohyb vo vysokohorskom lavinóznom teréne. Spája v sebe viac druhov núdzového vybavenia, ktoré by mali vo vzájomnej kombinácii umožniť postihnutému v krízovej situácii prežiť o niekoľko (možno rozhodujúcich) minút dlhšie.
Key words:problémov, helma, vybavenia


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited