Jun 26, 2019   4:22 a.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Game for people aged from 12 to 80
Written by (author): Mgr. art. Ján Tuček
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hra pre vekovú kategóriu 12 až 80 rokov
Summary:Pri navrhovaní hračky som sa zameral na vekovú kategóriu približne od dvanástich rokov vyšie. Nie je to teda hračka pre deti, aspoň nie pre veľmi mladé vekové kategórie. Pretože jej jednotlivé časti sú relatívne malých rozmerov sa sú na nich ostré hrany. Preto by sa dala nazvať skôr hračkou pre dospelých. Funguje na podobnom princípe ako známe skladačky nazývané puzzle, kde sa podľa predlohy skladá obrázok. Avšak z jedným zásadným rozdielom a to že sa skladajú priestorové obrazce a nie plošné ako je to pri klasickej puzzle skladačke. Tieto obrazce sa vytvárajú pomocou kolíkov, ktoré majú rôzne dĺžky, medzi ktorými sú vytvorené plynulé prechody. Kolíky sa vkladajú do priehľadnej mriežky, ktorá je rozoberaťeľná a skladá sa z tridsiatich šiestich rovnakých častí, ktoré do seba zapadajú pomocou tridsiatich šiestich zárezov. Rovnakým spôsobom sa dá vyrobiť nekonečné množstvo tvarových a farebných variácíí. Výsledný návrh tvaru skladačky vznikol po odskúšaní viacerých variantov. Niektoré varianty prikladám na nasledujúcej strane.
Key words:princípe, hračka, kolíky


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited