Jun 20, 2019   1:40 p.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:special freeride ski - sneženy
Written by (author): Bc. Martin Frič
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Špeciálne freeridové lyže
Summary:V prvej časti práce v krátkosti predstavujeme svet lyže od počiatku jej vývinu. Následne sa venujeme prednostiam lyžovania a vysokohorských športov z hľadiska vplyvu na pocit celkovej životnej spokojnoti. Témou teoretickej časti je aj vymedzenie pojmu freeskiing a freeride. V praktickej časti podávame popis vlastností lyží a zmieňujeme postupné snahy o ich technické zlepšenie. Jej náplňou sú tiež tvarové, technické a materiálové riešenia banánového tvaru lyží. Spolu s obrazovou časťou načrtávame celkový obraz o tom či, a ako by mohli fungovať tieto široké freeride lyže. Cieľom našej práce bolo navrhnúť a v teoretickej rovine vysvetliť spôsob fungovania takýchto lyží. Nami vypracovaný návrh chce byť odpoveďou na prázdne miesto vo svete lyží.
Key words:freeride, prachový hlboký sneh, hájnik, SNEŽENY, lyže

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 2 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited