Jun 24, 2019   1:33 p.m. Ján
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. akad. soch. Peter Humaj
Identification number: 429
University e-mail: peter.humaj [at] stuba.sk
 
Docent bez vedeckej hodnosti - Institute of Design (FA)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:FURNITURE SOLITER – SCREENS
Written by (author): Mgr. art. Lucia Klimeková
Department: Institute of Design (FA)
Thesis supervisor: doc. akad. soch. Peter Humaj
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Nábytkový solitér
Summary:Mojím cieľom bolo pochopiť možnosti, aké ponúka použitie paravánu ako druhu nábytkového solitéru v interiéry a navrhnúť systém na vytváranie premiestniteľných priečok, ktorý by zodpovedal nárokom , ktoré na neho kladie použitie vo verejnom priestore ako kaviareň či reštaurácia. Vytvoriť čiastočné súkromie jednotlivým stolom pri zachovaní celistvosti a vzdušnosti celkového priestoru kaviarne, ale možnosť jednoduchej manipulácie, premiestnenia a estetická atraktívnosť a variabilita boli základnými požiadavkami. Prvá časť ponúka stručný prehľad vývoja paravánov od ich počiatkov v starovekej Číne, cez udomácnenie v Európe až po predstavenie vybraných kusov, zaujímavých svojim dizajnovým riešením, ktoré ponúka súčasný trh v druhej kapitole. Tretia časť práce ozrejmuje základné technológie procesu výroby ako aj samotnú výrobu modelu, nakoľko bol zhotovený rovnakým princípom a z zhodného materiálu ako je navrhnuté samotné dizajnové riešenie paravánu. Posledná kapitola stručne objasňuje môj návrh po tvarovej, technologickej aj po funkčnej stránke.
Key words:paraván, deliaca priečka, mobylná zástena

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited